Членски карти за лоялни клиенти             

      

   
                          

 

 

Получава се след 5 посещения в Център Баланс

Ползва 5% отстъпка от услугите на Център Баланс

   
 

 

Получава се след 10 посещения в Център Баланс

Ползва 10% отстъпка от услугите на Център Баланс и 5% отстъпка от продуктите

   
 

 

Получава се след 15 посещения в Център Баланс

Ползва 15% отстъпка от услугите на Център Баланс и 5% отстъпка от продуктите

   
   
   
   
   

 

 
Design by: Creative Emotion
Copyright 2013: Center Balance